Data -> Datei

Nieuw -> Neu
Openen-> Offenen
Sluiten-> Schliessen
Naar Vorige Versie-> Zurucksettzen
Laatst geopend-> Zulezt verwendte Dateien

Opslaan-> Spreichen
Opslaan als-> Speichern unter
Kopie opslaan als-> Kopie speichern unter
Verwijderen-> Loschen
Mailen->Mailen

Importeren - Importieren->Schermopname-> Bildschirm efassen
Importeren- Importieren-> Aangepast penzeel ->Spezialspinsel
Importeren- Importieren->Van scanner of Camera-> Von scanner ode Kamera
Importeren- Importieren-> Ophalen Van TWAIN-. TWAIN erfassen
Importeren- Importieren-> TWAIN bron-> TWAIN quelle
Importeren- Importieren-> Filter-> plugins

Exporteren- Exportieren-> Foto uitwisseling-> Photo Sharing
Exporteren- Exportieren-> JPG Optimaliseren-> JPG Optimierung
Exporteren- Exportieren-> GIF Optimaliseren ->GIF Optimierung
Exporteren- Exportieren-> PNG Optimaliseren->PNG Optimierung
Exporteren- Exportieren->Afbeelding met hyperlink-> Image map
Exporteren- Exportieren->Segmentering-> Bildunterteilung
Exporteren- Exportieren-> Aangepast penseel-> Spezialpinsel
Exporteren- Exportieren->Plaatjespenseel-> Bilderstempel
Exporteren- Exportieren->Fotolijsten-> Bilder rahmen
Exporteren- Exportieren->Vorm-> Form
Exporteren- Exportieren-> Insteekfilters- Plugins

Script/Skript-> Uitvoeren->Aufahren
Script/Skript-> Bewerken-> Bearbeiten
Script/Skript->Stoppen-> Beenden
Script/Skript->Opname/Aufzeigen-> Starten/Starten
Script/Skript->Opname/Aufzeigen-> Pauze/Anhalten
Script/Skript->Opname/Aufzeigen->Annuleren/Abbrechen
Script/Skript->Opname/Aufzeigen->Opslaan/spreichen
Script/Skript->een stap-> einzelschritt

Corel snapfire starten-> Corel snapfire starten
Batchverwerking->Stapelverarbeitung
Namen in batch wijzigen-> Im Stapelverfahren umbenennen

voorkeuren/Einstellungen- programmavoorkeuren/ Programmeinstellungen
voorkeuren/einstellungen
->voorkeuren bestandsindeling/Dateiformat
voorkeuren/einstellungen->koppelingen en bestandsindelingen/Dateiverknupfungen
voorkeuren/einstellungen->bestandslokaties/Speicherorte
voorkeuren/einstellungen->Instellingen voor automatisch opslaan/Automatische Spreichingen
voorkeuren/einstellungen
->voorkeuren herstellen/einstellungen Zurucksetzen

kleurbeheer/Farbe verwaltung->kleurbeheer/Farbeverwaltung
kleurbeheer/Farbe verwaltung->kleuren werkvlak/Farbe arbeitsbereich
kleurbeheer/Farbe verwaltung->monitor kalibratie/Monitor Kaliberung

Afsluiten-> Beenden

Bewerken- Bearbeiten
ongedaan maken->Ruck Ganging
opnieuw-> Wieder herstellen
herhalen.....-> Wieder holen

knippen-> Ausschnieden
kopiëren -> Kopieren
samengevoegd kopiëren -> Alle ebenen Kopieren
plakken-als een nieuwe afbeelding -> Als neues bild einfugen
plakken als een nieuwe laag -> Als neues ebene einfugen

plakken als een nieuwe selectie ->Als neues auswahl einfugen
plakken als transparante selectie -> Als transparente auswahl einfugen
plakken in selectie -> In eine auswahl einfugen
plakken als een nieuwe vectorselectie -> Als neues Vektorauswahl einfugen

wissen -> Loschen

klembord leegmaken -> Zwischenablagen loschen

Beeld/Ansicht

Zoomen naar 100% -> Auf 100% vergrossen
Inzoomen ->Vergrossen
Uitzoomen ->Verkleinen

Bewerking op volledig scherm->volbildansicht/ arbeidoperflache
Schermvullend voorbeeld->Volbildansicht/Vorschau
Voorbeeld in webbrowser->Vorschau im webbrowser

Linialen-> Linieale
Raster-> Raster
Hulplijnen ->Hilfeslinien
Uitlijnen op raster -> Am Raster ausrichten
Uitlijnen op hulplijnen-> Am Hilfeslinien ausrichten
Eigenschappen, raster, hulplijn en wijzigingen-> Raster, Gilfeslinien & ausrichtungseigenschaften anderen

werkbalken/Symbolleisten- effecten/effekten
werkbalken/Symbolleisten-foto/Photo
werkbalken/Symbolleisten-script/Skript
werkbalken/Symbolleisten-standaard/Standard
werkbalken/Symbolleisten-status/status
werkbalken/Symbolleisten-gereedschap/werkzeuge
werkbalken/Symbolleisten-web/web

paletten/Palleten-penseelvariatie/pinselvarianten
paletten/Palleten-histogram/Histogramm
paletten/Palleten-geschiedenis/verlauf
paletten/Palleten-lagen/ebenen
paletten/Palleten-studiecentrum/lernstudio
paletten/Palleten-materialen/ material
paletten/Palleten-menger / Mischfunktion
paletten/Palleten-overzicht /ubersicht
paletten/Palleten-scriptuitvoer/skript ausgaber
paletten/Palleten-opties voor gereedschap/werkzeugoptionen
paletten/Palleten
paletten/Palleten

modus-ordenen/Verwaltermodus-> document modus
modus-ordenen/verwaltermodus- palet modus

vergrootglas->vergrosserungsfenster

dockingopties -> Andockoptionen
aanpassen-> anpassen

Afbeelding- Bild
rechtsom roteren -> Nach rechts drehen
linksom roteren -> Nach links Drehen
vrij roteren -> Frei drehen

formaat wijzigen ->Grosse andern
doekgrootte ->Leinwand grosse
randen toevoegen-> Rand hinzufugen
bijsnijden tot selectie -> Auf auswahl beischneiden
fotolijst-> Bilderrahmen

spiegelen-> vertikalspiegeln
omdraaien-> Horizontalspiegeln

afbeeldingsgegevens ->Bildformationen

pallet/Pallette-palet bewerken/palette abeiten
pallet/Pallette-palet laden/palette laden
pallet/Pallette-palet opslaan/palette speichern
pallet/Pallette->palettransparantie van palet instellen/Farbtransparenz festlegen
pallet/Pallette->palettransparantie van palet weergeven/Farbtransparenz anzeigen

kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-2 kleurenpalet/2-farben-palette
kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-16 kleurenpalet/16-farben-palette
kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-256 kleurenpalet /256-farben-palette
kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-32K-kleuren/32000 farben (8Bit/Kanal)
kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-64 kleuren/64000 farben (8bit/kanal)
kleurdiepte verminderen/Farbetiefe verringern-X kleuren/X farben

kleurdiepte uitbreiden/farbetiefe erhohen-16 kleurenpalet/ 16 kleurenpalet/16-farben-palette
kleurdiepte uitbreiden/farbetiefe erhohen256 kleurenpalet /256-farben-palette
kleurdiepte uitbreiden/farbetiefe erhohen-RGB 8 bits kanaal/RGB 8 Bit kanal
kleurdiepte uitbreiden/farbetiefe erhohen-RGB 16 bits kanaal/RGB 8 bit kanal

grijswaarden-> Graustufen
negatief-> Negativbild
kleuren in afbeelding tellen->Bildfarbe zahlen

splitsen in kanalen/Kanaltrennen-spliten in RGB/RGB Trennung
splitsen in kanalen/Kanaltrennen-splitsen in HSL/HSL trennung
splitsen in kanalen/Kanaltrennen
-splitsen in CMYK/CMYK trennung

kanalen combineren/Kanale combinieren-combineren vanuit RGB/RGB Combinieren
kanalen combineren/Kanale combinieren
-combineren vanuit HSL/HSL Combinieren
kanalen combineren/Kanale combinieren
-combineren vanuit CMYK/CMYK Combinieren

Alfa kanaal verwijderen-Alpha kanal loschen

berekeningen- Berechnung

watermerk- wasserzeichen

Aanpassen- Anpassen

eenstapsfotocorrectie-> Fotokorrektur in einem schritt
slimme fotocorrectie-> Intligente fotokorrektur
eenstap grofkorreligheid verwijderen->Bildrauschentfernung in einem schritt
grofkorreligheid van digitale camera verwijderen-> Bildrauschen digitaler kameras entfernen
kleurbalans-> Farbabgleich

kleur/farbe->kanaalmenger/Kanale mischen
kleur/farbe->vervagingscorrectie/verblaste farben korrigieren
kleur/Farbe->rood-groen-blauw /Rot-Grun- Blau

helderheid & contrast/Helligheit & kontrast->helderheid - contrast/Helligheit/kontrast
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-verhelderen/scharfekorrektur
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast->curven/Kurven
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-hoge lichten-middentonen-schaduwen/Lichter-Mitteltone-Schatten
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-histogram aanpassen/Histogrammanpassung
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-histogram egaliseren/Histogramm angleichen
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-histogram uitbreiden/ histogramm dehen
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-niveaus/niveaus
helderheid & contrast/Helligheit & kontrast-drempel /Schwellenwert

kleurtoon & verzadiging/Farbe & sattigung->inkleuren/kolorieren
kleurtoon & verzadiging/Farbe & sattigung->kleurtoon-verzadiging-helderheid/farbton-Sattigung-helligkeit
kleurtoon & verzadiging/Farbe & sattigung->kleurtoonverdeling/farbetone anpassen

Velddiepte>-Tiefenscharfe

grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->grofkorreligheid toevoegen/Bildrauschen hinzufugen
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-automatisch krasjes verwijderen/Kleine biltfehler automatisch entfernen
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-de interliniëring/deinterlace
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-verwijdering JPEG artefact/JPEG artefakte erfernen
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-verwijdering moiré-patroon/More-Muster erfernen
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-vlekken verwijderen/rauschunter druckung
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-vloeiend met behoud van rand/rauscheb enfernen mit kantenschutz
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-mediaanfilter/Median filter
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-peper en zoutfilter/ Schwarze und Weisse bildfehler entfernen
grofkorreligheid toevoegen-verwijderen/Bildrauschen hinzufugen-entfernen->-vloeiden met behoud van texture/ Rauschen entfernen mit texturschutz

vervagen/Bild scharfe verringern-gemiddeld/Durschnitt
vervagen/Bild scharfe verringern-vervagen/Bildscharfe verringern
vervagen/Bild scharfe verringern-meer vervagen/Bildscharfe stark verringern
vervagen/Bild scharfe verringern-gaussiaanse vervaging/ Gausssche weichzeichner
vervagen/Bild scharfe verringern-bewegingsvervaging/ Bewegungsunscharfe
vervagen/Bild scharfe verringern-radiaal vervagen/Strahlenformige unscharfe

scherpte/Scharfe->hight pass verscherpen/Hochpass scharfe
scherpte/Scharfe-verscherpen/scharfezeichen
scherpte/Scharfe-nog scherper/starker scharfzeichen
scherpte/Scharfe-onscherp masker/unscharf maskieren

zachtheid/weichzeichen-zachte focus/manuel weichzeichen
zachtheid/weichzeichen-verzachten/ weichzeichen
zachtheid/weichzeichen-nog zachter/ stark weichzeichen

Huid effenen->Hautglattung
Achtergrondlicht->Hintergrund beleuchtung
Invulflits- Aufhellblitz
rode ogen verwijderen -> rote augen entfernen
eenstaps paarse uitvloeiingscorrectie-> violettrand korrektuur in einem schritt
kleurafwijking verwijderen-> Farbeabweichung korrektuur

tonvormige vertekening corrigeren/Tonnen verzerrung entfernen
bolvormige vertekening corrigeren/ Fischaugen verzerrung entfernen
speldenkussenvervorming corrigeren/Kissenverzerrung entfernen

Lagen-Ebenen

nieuwe rasterlaag->Neue rasterebene
nieuwe vectorlaag-> Neue vektorebene
nieuwe tekenmateriaallaag-> Neue Malebene
nieuwe lagengroep-> Neue ebenegruppen

nieuwe maskerlaag/Neue maskebene-alles verbergen/Alles maskiert
nieuwe maskerlaag/Neue maskebene-alles weergeven/ Nichts maskiert
nieuwe maskerlaag/Neue maskebene-selectie verbergen/Auswahl maskieren
nieuwe maskerlaag/Neue maskebene-selectie weergeven/ ausserhalb der auswahl maskieren
nieuwe maskerlaag/Neue maskebene-uit afbeelding/Aus bild

nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-helderheid-contrast/Helligkeit-kontrast
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-kanaalmenger/kanale mischen
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-kleurbalans/farbagleich
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-curven/kurven
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-kleurtoon-verzadiging-helderheid/ farbton-sattigung-helligkeit
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-omkeren/umkehren
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-niveaus/neiveaus
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-aantal niveaus bepalen/poster
nieuwe aanpassingslaag/Neue anpassungebene-drempel/schwellenwert

dupliceren-> duplizieren
verwijderen-> loschen
groepering Lagen opheffen->ebenengruppen aufheben
eigenschappen-> eigenschaften

schikken/Anordnen-vooraan/Anerste stelle verschieben
schikken/Anordnen-omhoog verplaatsen/Nach oben verschieben
schikken/Anordnen-omlaag verplaatsen/Nach unter verschieben
schikken/Anordnen-achteraan/an letzte stelle verschieben
schikken/Anordnen-in groep zetten/In gruppe
schikken/Anordnen-uit groep verwijderen/ Aus gruppe verschieben

beeld/Ansicht-alleen huidige laag/Aktive ebene
beeld/Ansicht-alle Lagen/ Alle
beeld/Ansicht-geen/Kein
beeld/Ansicht-omkeren/Umkeheren
beeld/Ansicht-koppelingset weergeven/Verbindung einblenden
beeld/Ansicht-koppelingset verbergen/gruppe ausblenden

samenvoegen/Einbinden-omlaag samenvoegen/Nach unter zusamenfassen
samenvoegen/Einbinden-alle lagen samenvoegen/ Alle zusamenfassen
samenvoegen/Einbinden-zichtbare lagen samenvoegen/ Sichtbare zusamenfassen
samenvoegen/Einbinden-groep samenvoegen/ gruppe zusamefassen

masker aanpassing omkeren-Maskierung anpassung umkehren
overlay weergeven-> Uberzug anzeigen

maskers laden-opslaan/Mask laden- spreichern-masker laden van schijf/maske aus datei laden
maskers laden-opslaan/Mask laden- spreichern-masker laden uit alfakanaal/maske aus aplha kanal laden
maskers laden-opslaan/Mask laden- spreichern-masker opslaan op schijf/ maske als datei speichern
maskers laden-opslaan/Mask laden- spreichern-masker opslaan in alfakanaal/maske in alphakanal speichern

omzetten in rasterlaag->In rasterebene umwandeln
laag maken van achtergrond-> Hintergrund ebene umwandeln

laag met droog tekenmateriaal-> Trockne malebene
laag met nat tekenmateriaal-> nasse malebene

laagkleuren tellen->ebene farben zahlen

objecten/objekten

Deze word praktisch nooit gebruikt vandaar dat deze niet beschreven staat.
Mocht het zo zijn dat je het toch ergens tegen komt laat mij het weten!!!!!

selecties-Auswahl

alles selecteren->Alles Auswahlen
niets selecteren-> auswahlen aufheben
vanuit masker-> Aus maske
vanuit vectorobject-> Aus vektorobject

omkeren-> Umkehren

wijzigen/Andern-uitbreiden/Vergossen
wijzigen/Andern-inkrimpen/Verkleinen
wijzigen/Andern-alles met dezelfde kleur selecteren/ahnliches auswahlen
wijzigen/Andern-kleurbereik selecteren/Bereiche nach farbe auswahle
wijzigen/Andern-doezelen/Randscharfe
wijzigen/Andern-binnen-buiten doezelen/ Randscharfe ineer-aussen
wijzigen/Andern-doezelen opheffen/Randscharfe aufheben
wijzigen/Andern-op vorm gebaseerde anti-alias/formbsiertes antialiasing
wijzigen/Andern-anti-alias herstellen/antialiasing wieder herstellen
wijzigen/Andern-stippen en gaten verwijderen/ Fehler und locher entfernen
wijzigen/Andern-vloeiend/ Glatten
wijzigen/Andern-selectieranden selecteren/Auswahlrahmen auswahlen

afknippen tot doek- aufleinwandgrosse reductieren
selectie kader verbergen-> Laufrahmen ausblenden

selectie laden-opslaan/Auswahl laden-speichern-selectie laden vanaf schijf/auswalh laden von datei
selectie laden-opslaan/Auswahl laden-speichern-selectie laden vanuit alfakanaal/Auswahl laden von alphakanal
selectie laden-opslaan/Auswahl laden-speichern-selectie opslaan op schijf/auswahl als datei speichern
selectie laden-opslaan/Auswahl laden-speichern-selectie opslaan in alfakanaal/auswahl in alphakanal speichern

bewerken-> Auswahl bearbeiten
laag maken van selectie-> In ebene umwandeln
zwevend-> Frei
niet zwevend-> Nicht Frei

venster-Fenster
Deze word praktisch nooit gebruikt vandaar dat deze niet beschreven staat.
Mocht het zo zijn dat je het toch ergens tegen komt laat mij het weten!!!!!

©Babaloux ~12 juli 2009~

deze lijst kopieren maar aub geef het niet uit als jou zijnde!!!!
Ik heb hier erg veel werk aangehad, en wil dan graag ook de credit hier voor hebben!!!

Ik heb van NIEMAND gekopieerd, omdat ik geen vertaallijsten
naar het Duits kon vinden heb ik deze zelf geschreven!

 

Deze lijst staat gerigistreerd bij:
This list is registerd on:
Diesem list ist registiert:

Boven


©Babaloux Design on 28 september 2009